Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder geen moeite om elders een goedkopere verzekering aan te gaan. Anderen vinden het juist een sport om een zo goedkoop mogelijke verzekering af te sluiten; dat laatste geldt met name voor geoefende internetgebruikers. Soms heeft een verzekeraar nog een budgetpolis in de aanbieding. Pas op, zo’n polis kan voor jonge, gezonde mensen een financieel voordeel opleveren, maar voor ouderen brengt dit een risico met zich mee dat niet alles wat (straks) nodig is, ook wordt vergoed.Premies
  • De premie voor een naturapolis is over het algemeen goedkoper dan die voor een restitutiepolis, waar u meer vrijheid hebt om een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar vaak niet alle kosten als deze geen contract heeft met die bepaalde zorgaanbieder.
  • De premie kan lager worden als u uw eigen risico verhoogt.
  • De werkelijk te betalen premie hangt af van vele (individuele) factoren, waardoor het soms moeilijk is om alle verzekeringen met elkaar te vergelijken. De overzichten zijn vooral een hulpmiddel om een keuze te maken alvorens te besluiten om al dan niet van verzekeraar te wisselen. Bij het omrekenen van bruto naar netto premie kunnen er afrondingsverschillen zijn.
  • Soms vergoedt een verzekeraar bij een overstap eenmalig de contributiekosten van een plaatselijke seniorenvereniging.
  • De Zorgwijzer op de website van de FASv wordt op korte termijn geactualiseerd.
Overstappen van zorgverzekeraar
Overstappen kan t/m 31 januari 2021. Stap u over voor 1 januari? Dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Als u daarna pas over stapt, moet u zorgen dat u uw oude zorgverzekering zelf opzegt. Dat kan tot en met 31 december 2020.

Hieronder download u het jaarlijkse overzicht van de zorgverzekeraars waar de FASv korting heeft bedongen ten behoeve van leden van plaatselijke seniorenverenigingen die zijn aangesloten bij de FASv.

download overzicht kortingen zorgverzekeringen