De Ouderen Vereniging Deventer is op meerdere gebieden actief, organiseert bijeenkomsten, lezingen, culturele uitstapjes, creatieve middagen, wandel- en bustochten en zo meer. Bovendien heeft de vereniging veel deskundigheid in huis om u te helpen bij belastingaangifte en het aanvragen van zorg- en huurtoeslagen. Voor leden bestaat de mogelijkheid korting te krijgen op de premie van de ziektekostenverzekering en gebruik te maken van andere (collectieve) aanbiedingen.

Activiteiten en uitjes
Belangenbehartiging
Zorg & Welzijn
Korting zorgverzekering
Mobiliteit
Belasting invulservice
De vereniging onderhoudt goede contacten met politieke partijen in Deventer en heeft via gemeenteraadsleden invloed op de lokale politiek. Ook heeft de vereniging een vertegenwoordiger in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (v.h. WMO-raad).

Deze adviseert het college van B&W betreffende zorg en inkomen van o.a. ouderen. Reden waarom de Ouderen Vereniging Deventer zich daarmee nadrukkelijk bezighoudt. Zo geeft onze vereniging inhoud aan de belangenbehartiging voor ouderen in Deventer en de omringende dorpen.

Daarnaast vindt ook landelijke belangenbehartiging plaats via de FASv en de Koepel Gepensioneerden.
Wilt u lid worden van onze Vereniging, of wilt u meer weten over onze activiteiten?

Neem gerust contact met ons op!
Secretariaat Ouderen Vereniging Deventer
0570 65 32 46
info@ovdeventer.nl
De Ouderen Vereniging Deventer is aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). De FASv behartigt de belangen van alle ouderen in Nederland o[ het gebied van Inkomen, Zorg & Welzijn en Mobiliteit. De lokale verenigingen worden door de FASv als netwerkorganisatie ondersteund. De zelfstandige verenigingen zijn de plaatsen waar de leden elkaar ontmoeten en samen activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. De sociale binding en het democratisch gehalte in de verenigingen zijn de succesfactoren.