Alle inwoners van Deventer en omliggende plaatsen die ouder zijn dan 55 jaar kunnen lid worden. De contributie voor 2019 bedraagt € 25,-; een partnerlidmaatschap kost € 20,-.

De leden ontvangen 4 x per jaar het ledenblad

Bankrekening: NL72 RABO 01752 53 218 t.n.v. Ouderen Vereniging Deventer

Formulier voor aanmelding lidmaatschap

    Dhr.Mevr.
    Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
    Partner van (indien korting op contributie van toepassing is):
    Wanneer u gebruik maakt van dit formulier, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met ons privacy beleid.