Bestuur
  Voorzitter
Mevr. E. de Noord Secretaris
Mevr. J. van Loon Penningmeester
Mevr. A. Ambrawo Algemeen bestuurslid

Coördinator belastingteam
Mevr. E. de Noord

Ledenadministratie
Mevr. E. de Noord.

Contributie
Deze is € 25,00 per kalenderjaar en € 20,00 voor een tweede lid op hetzelfde adres.

IBAN-bankrekening
NL72 RABO 01752 53 218  t.n.v. Ouderenvereniging Deventer

Redactie  Nieuw Elan Ledenblad
Mevr. J. van Loon                  tel:  0570-653246
Mevr. E. de Noord                  tel: 0570- 608035

Redactieadres: Nieuw Elan, Ceintuurbaan 158,  7415 AP Deventer