Bestuur
  Voorzitter
Mevr. J.van Loon Secretaris
Dhr. T. van Leeuwen Penningmeester
Mevr. A. Ambrawo Algemeen bestuurslid

Voor vragen kunt u mailen naar info@ovdeventer.nl / secretariaat@ovdeventer.nl

Coördinator belastingteam
Mevr. E. de Noord

Ledenadministratie
Mevr. J. van Loon.

Contributie
Deze is € 25,00 per kalenderjaar en € 20,00 voor een tweede lid op hetzelfde adres.

IBAN-bankrekening
NL72 RABO 01752 53 218  t.n.v. Ouderenvereniging Deventer

Redactie  Nieuw Elan Ledenblad
Mevr. J. van Loon                  tel:  0570-653246
Mevr. E. de Noord                  

Redactieadres: Nieuw Elan, Vlaamse Gaai 7,  7423 DJ Deventer