Jaarlijks helpen onze belastinginvullers onze leden met de aangifte inkomstenbelasting en kunnen zij regelingen treffen voor huur- en/of zorgtoeslag. In verband met het coronavirus is het voor de belastinginvullers niet mogelijk om bij u thuis te komen voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

Zodra u de gegevens hebt die nodig zijn voor het invullen van de aangifte kunt u degene bellen die dit vorig jaar voor u heeft verzorgd.

Deze gegevens zijn o.a.
- Jaaropgave 2021
- Machtigingscode
- Jaaroverzicht van uw bank ( spaarsaldi )
- WOZ-waarde, betaalde hypotheekrente
- Zorgkosten( zoals tandartsrekeningen, voorgeschreven dieet, ed )

Als u de naam van de belastinginvuller niet meer weet kunt u contact opnemen met Elly de Noord.

Om voor de belastingservice in aanmerking te komen worden de volgende inkomensgrenzen gehanteerd :
- Tot € 35.000 voor alleenstaanden
- Tot 50.000 voor samenwonenden

Er zijn veel aanvragen voor hulp en er zijn te weinig invullers
We doen ons best om iedereen te helpen, en dat vraagt veel van de invullers. Degene die hulp vraagt zal zich daarom moeten aanpassen aan de invuller en dat betekent dat u zich meldt bij uw invuller met de (bovenstaande) gegevens die u nodig heeft voor uw aangifte.

Dit zijn de telefoonnummers
Dhr. Grave
Dhr. ten Have
Dhr. de Noord
Dhr. Giesbers

De invuller maakt een afspraak met u en u kunt die afspraak later niet meer verschuiven.
En verder is het belangrijk om te weten dat na 1 april geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.

De kosten die berekend worden voor het invullen van de aangifte zijn dezelfde als vorige jaren, nl € 15,- die u contant aan de invuller kunt overhandigen.